Jeśli jesteś ankieterem, kliknij tu, aby zalogować się do systemu

Regulamin konkursu


Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Podpisz nagrodę!


§1 Nazwa Loterii

§2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

§3 Obszar, na którym jest urządzana Loteria; Czas trwania Loterii; Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

§4 Zasady prowadzenia Loterii

§5 Uczestnicy Loterii

§6 Zasady uczestnictwa w Loterii

§7 Miejsce i terminy losowań Nagród

§8 Procedura weryfikacji; Wydanie nagród

§9 Wartość puli Nagród

§10 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

§11 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

§12 Postanowienia końcowe