Jeśli jesteś ankieterem, kliknij tu, aby zalogować się do systemu

Kim jesteśmy?

Projekt realizowany jest przez IC Solutions – spółkę działającą na rynku od dziesięciu lat. W IC Solutions zajmujemy się obszarem digitalizacji danych – wychodząc od papieru skończywszy na dokumentach powstających bezpośrednio na ekranach. Naszym głównym produktem jest system IC Pen – początkowo proste rozwiązanie do wypełniania formularzy przy pomocy długopisów cyfrowych, obecnie platforma służąca do wytwarzania dokumentacji w wersji elektronicznej. Rozwiązanie wykorzystuje zarówno długopisy cyfrowe, jak i szereg ekranów ze stylusami biometrycznymi – klient samodzielnie wybiera narzędzie, a system IC Pen tworzy elektronicznie wersje dokumentów z podpisami biometrycznymi. Rozwiązanie od lat doskonale sprawdza się w różnych branżach – do grona zadowolonych klientów należą zarówno szpitale, spółki energetyczne, firmy produkcyjne, jak i instytucje publiczne. Rozwiązanie znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie chcemy poradzić sobie z tonami stale podpisywanego papieru.

Jednym z naszych ciekawszych wdrożeń jest wykorzystanie systemu IC Pen z długopisami cyfrowymi do obserwacji wyborów na całym świecie. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) monitoruje przebieg wyborów w krajach, gdzie zagrożona jest demokracja. Przed zastosowaniem naszego rozwiązania wykorzystywała formularze papierowe, które po wypełnieniu przez obserwatorów w lokalach wyborczych były następnie przewożone do najbliższego miejsca, w którym można było je przefaksować do centrali, gdzie dane z nich były przepisywane do wersji elektronicznej. Tym samym, w związku z ogromnymi narzutami czasowymi na obieg informacji, nigdy nie udało im się przedstawić wniosków z obserwacji przed przedstawieniem wyników wyborów. Dzięki zastosowaniu IC Pen nie było konieczności zmiany przyzwyczajeń obserwatorów, ani przeprowadzania skomplikowanych szkoleń – nadal wykorzystywane są papierów formularze, jednak ogromnemu usprawnieniu uległ dalszy proces obiegu informacji. Po wypełnieniu danych przy pomocy systemu IC Pen i długopisów cyfrowych dane przesyłane są przy pomocy bluetooth z długopisu cyfrowego do aplikacji mobilnej, skąd dalej trafiają na serwer. Tym samym informacje ze wszystkich lokali wyborczych, od każdego z obserwatorów, w czasie bieżącym spływają do centrali OBWE. Nie ma już konieczności przepisywania wypełnień z formularzy. Co więcej IC Pen automatycznie tworzy statystyki, które dalej są jedynie przetwarzane i obrabiane do przedstawiania wniosków przez OBWE. Dzięki systemowi IC Pen udało się przedstawiać wyniki obserwacji jeszcze przed zaprezentowaniem oficjalnych wyników wyborów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nas i naszych wdrożeniach odwiedź: www.icsolutions.pl

Dlaczego zbieramy podpisy?

Kluczowym elementem powodzenia badań jest zebranie dużej bazy podpisów, które następnie podzielimy na kilka grup:

1

Grupa pierwsza

Model pozwalający na stworzenie pierwszych prototypów bazy i zbadania sposobu jej budowy oraz jej efektywności.

2

Grupa druga

Służąca do badań porównawczych, na podstawie czego wyciągnięte zostaną wnioski służące do zbudowania prototypu systemu IC Sign.

3

Grupa trzecia

Wykorzystywana do weryfikacji działania prototypu oraz nanoszenia poprawek.

4

Grupa czwarta

Służąca do finalnej weryfikacji rozwiązania IC Sign.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu badań konieczne jest aby każda z grup było odpowiednio liczna. W związku z tym oszacowaliśmy, iż optymalna liczebność bazy podpisów, które chcemy wykorzystać w ciągu całego projektu na wszystkich jego etapów to 100.000.
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest to liczba duża, która stanowi wyzwania samo w sobie, nie wspominając o szczególnych okolicznościach, które nas spotkały w momencie rozpoczęcia projektu. Pandemia koronawirusa zdecydowanie nie ułatwia sprawy, niemniej nie poddajemy się i dzielnie działamy dalej!
Aby badania mogły zachować swój wysoki poziom, a wypracowany na ich podstawie system mógł prawidłowo działać tak, aby docelowo być wdrażanym w różnych sektorach rynku, potrzebujemy Twojej pomocy przy ich zbieraniu.
Podpisy zbieramy w pełni anonimowo – zupełnie nie interesują nas Twoje dane. Nie chcemy znać Twojego imienia, nazwiska, czy miejsca zamieszkania. Podpisy zbierane są wyłącznie dla celów badawczych i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.

Image

Dokąd zmierzamy – jak ma działać IC Sign

Celem naszych badań jest stworzenie systemu pozwalającego na automatyczną weryfikację tożsamości na podstawie podpisu biometrycznego o nazwie IC Sign. Wyobraź sobie, że idziesz do banku, który posiada już Twój wzór podpisu (bo przecież składałeś go na karcie wzorów podpisów przy pierwszej wizycie i zakładaniu konta). W obecnym trybie tożsamość jest weryfikowana kilkuetapowo – po pierwsze jesteś proszony o dowód, którego dane powinny się zgadzać z wpisanymi w systemie bankowym, po drugie po złożeniu podpisu osoba w okienku sprawdza czy z wyglądu złożony przez Ciebie podpis zgadza się z tym, który widnieje w karcie wzorów.

Jak ten sam proces miałby wyglądać z wykorzystaniem systemu IC Sign?

Idąc do banku składasz podpis na dokumencie – system automatycznie weryfikuje biometrię podpisu z uśrednianym wzorem z karty podpisów. Jeśli weryfikacja przebiegłe pomyślnie z automatu proces jest zakończony, jeśli nie zdaje się, że nie jesteś tą samą osobą, która składała podpisy na karcie wzorów.

Image

System IC Sign opierać się ma na wyuczonym przez ludzi dorosłych sposobie podpisywania się. Cechy niewolitywne odkładają się przy składaniu podpisu standardowym trybem – długopisem na kartce papieru. To dzięki nim biegły grafolog w razie potrzeby może porównać między sobą podpisy i stwierdzić, czy podpis założony niegdyś pod dokumentem jest podpisem tej samej osoby, co przekazany mu obecnie w ramach próbki do badań. Cały ten proces jest niezwykle czasochłonny i wymaga specjalistycznej wiedzy – jest jednak także bardzo wiarygodny – nie sposób bowiem podrobić biometrii podpisu, cech grafologicznych. To co chcemy zrobić w ramach realizowanego projektu, to stworzyć rozwiązanie, które pozwoli już w momencie składania podpisu zweryfikować podpis danej osoby, dzięki czemu weryfikacja tożsamości będzie w zasadzie stuprocentowa. Dzięki temu podniesiemy bezpieczeństwo procesowe, w szczególności przy podpisywaniu ważnych dokumentów, np. zawieraniu kredytów, czy podpisywaniu zgód na czynności medyczne. Nie będzie wątpliwości co do tożsamości osoby składającej podpis. Najważniejsze jednak, że w przypadku powodzenia badań, możliwe będzie nie tylko porównywanie jednego typu podpisu względem siebie, ale także weryfikowanie tożsamości osoby mimo wykorzystywania różnych narzędzi do składania podpisu – niezależnie od tego czy podpiszemy się długopisem cyfrowym, czy na urządzeniu typu Wacom, czy stylusem na ekranie Surface, a może przy pomocy iPencila z iPadem możliwa będzie weryfikacja naszej tożsamości. Tym samym sprawimy, że możliwe będzie zawieranie umów na odległość – na swoim własnym urządzeniu, siedząc na domowej kanapie 😊

O projekcie - co robimy

W obecnie realizowanym projekcie pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu weryfikacji tożsamości i weryfikacji podpisów na podstawie behawioralnego podpisu biometrycznego” chcemy zbadać zależności między biometrią podpisów składanych przy pomocy różnych narzędzi, a następnie (jeśli okaże się to możliwe) wskazać konkretne powiązania tak, aby możliwe było weryfikowanie tożsamości danej osoby na podstawie podpisu niezależnie od sposobu jego złożenia.

W pierwszej kolejności zbieramy bazę podpisów, które dalej wykorzystywane będą do badań i budowy systemu o nazwie IC Sign. Równolegle rozpoczęliśmy prace badawcze w zakresie sposobu optymalnego sposobu budowy bazy danych – tak, aby zebrane próbki podpisu były zapisane w sposób najbardziej efektywny z punktu widzenia dalszych etapów badań. Kolejnym krokiem będzie zapewnienie maksymalnej wydajności bazy – tak, aby system działał sprawnie zarówno obsługując kilka tysięcy podpisów jak i kilka milionów.

Po zbudowaniu pierwszej wersji bazy i uzupełnieniu jej o pierwsza partię podpisów możliwe będzie badanie podpisów między sobą – po pierwsze będziemy tworzyć uśredniony biometryczny wzór podpisu danej osoby. Wzory tworzone będą na podstawie zebranych próbek – każda osoba oddająca swój podpis na cele badań zostanie poproszona o złożenie 6 identycznych podpisów długopisem cyfrowym na specjalnie przygotowanym formularzu oraz 6 podpisów na ekranie stylusem. Następnie na podstawie złożonych próbek powstaną dwa wzory biometryczne podpisu danej osoby – wzór „długopisowy” oraz wzór „stylusowy”. W kolejnym kroku badane będą podobieństwa i rozbieżności poszczególnych parametrów biometrycznych w każdym z wzorów względem siebie.

Ważnym elementem badań będzie zweryfikowanie jak mają się cechy biometryczne składane na ekranach nie tylko względem podpisów składanych długopisem na kartce papieru, ale też względem siebie. Do badań bowiem wykorzystywane są różne rodzaje ekranów i stylusów tak, aby zapewnić jak najwyższy poziom dywersyfikacji, dzięki czemu wyniki badań będą bardziej rzetelne.

W przypadku powodzenia badań powstaną materiały naukowe wskazujące jednoznacznie w jaki sposób można porównywać i weryfikować krzyżowo podpisy składane przy pomocy różnych mediów. Na tej podstawie stworzony zostanie system, który automatycznie weryfikował będzie tożsamość danej osoby wyłącznie na podstawie złożonego przez nią podpisu.

Gdzie jesteśmy

Obecnie rozpoczęliśmy pierwsze prace badawcze. Nasz zespół pracuje nad optymalnym sposobem zapisu podpisu (metodą optymalnego zapisu danych biometrycznych, z których składa się Twój podpis) oraz Tworzy koncepcję budowy bazy danych, do której podpisy zostaną włożone po ich zebraniu tak, aby była ona możliwie jak najbardziej efektywna.
Chcemy aby nasz system był szybki i dokładny, dlatego musimy maksymalnie przyspieszyć sposób przeszukiwania bazy danych po podpisach. A jest to zadaniem nietrywialne.
Równolegle działamy ze zbieraniem wzorców podpisów – może już niebawem trafimy właśnie na Ciebie z prośbą o oddanie swojego wzoru podpisu na cele badawcze.

Pula podpisów urosła do ogromnych rozmiarów! Niezwykle cieszymy się, że pomimo wszelkich przeciwności losu, szeregu ograniczeń, w tym z otwartością przestrzeni publicznej, dzięki Waszej pomocy jesteśmy w stanie realizować nasz projekt.
W zaciszu biurowych pieleszy nasz zespół prężnie pracuje nad kolejnymi kwestiami. W ostatnich miesiącach uzyskaliśmy wyniki badań bazujące na podejściu do weryfikacji podpisów biometrycznych zaproponowanych w wybranych czasopismach naukowych. Cechą charakterystyczną było stworzenie dla każdego użytkownika modelu statystycznego zbudowanego na zebranych podpisach. Następnie przy weryfikacji podpisu zostaje on porównany z modelem i w zależności od stopnia dopasowania zostaje on odrzucony bądź przyjęty.
Poprzednią fazę prac zakończyliśmy także weryfikacją i testami wydajności bazy danych na multiplikowanych podpisach. Testy poszły bardzo dobrze! - baza okazała się wydajna i w praktyce możliwa do użycia w przypadku 5 mln podpisów.
Rozpoczęliśmy także implementację algorytmów porównujących podpisy, które zostaną wykorzystane do docelowego algorytmu porównującego podpisy.
A na podstawie obserwacji podpisów powstają pierwsze, robocze hipotezy badawcze, które będziemy weryfikować w kolejnych miesiącach.

Porozmawiajmy

Formularz kontaktowy

  biuro@icsolutions.pl
  +48 888 489 286

   IC Solutions Sp. z o. o.
ul. Wołkowyska 19
61-132 Poznań

   NIP: 972-124-87-17